Estadísticas según idade
LexislaturaGrupo ParlamentarioXéneroParlamentario de maior idadeParlamentario de menor idade
Lexislatura 02Alianza Popular de GaliciaHome(68 anos) Fernández Albor, Gerardo(68 anos) Fernández Albor, Gerardo
Coalición GalegaHome(64 anos) Torres Rodríguez, Celestino(31 anos) González Afonso, Emilio
Muller(54 anos) González Bermello, Emma Rosa(54 anos) González Bermello, Emma Rosa
Coalición PopularHome(85 anos) Iglesias Corral, Manuel(25 anos) Fernández Rosende, Jesús Mª
Muller(54 anos) González Bermello, Emma Rosa(54 anos) González Bermello, Emma Rosa
IndependentesHome(55 anos) Mella Villar, José Carlos(55 anos) Mella Villar, José Carlos
MixtoHome(61 anos) González Amadiós, Francisco(33 anos) Olives Quintás, Antonio
Mixto BNGHome(49 anos) Beiras Torrado, Xosé Manuel(49 anos) Beiras Torrado, Xosé Manuel
Mixto CGHome(42 anos) Fernández Barreiro, Alejandrino(42 anos) Fernández Barreiro, Alejandrino
Mixto PSG-EGHome(52 anos) Martínez Aneiros, Antonio(42 anos) Martínez Randulfe, Ángel Fernando
Popular de GaliciaHome(50 anos) Villanueva Cendón, Manuel Ángel(48 anos) Corral Pérez, Juan Manuel
Socialistas de GaliciaHome(66 anos) Adrio Barreiro, Gonzalo(29 anos) Nogueira Fernández, José Federico
Muller(42 anos) Gómez Limia, Rosa(42 anos) Gómez Limia, Rosa
Lexislatura 04Bloque Nacionalista GalegoHome(60 anos) Álvarez Domínguez, Bautista Goyel(25 anos) Lobeira Domínguez , Bieito
Muller(40 anos) García Negro, María Pilar(39 anos) Fernández Davila, María Olaia
Popular de GaliciaHome(71 anos) Fraga Iribarne, Manuel(28 anos) Casares González, Juan Manuel
Muller(52 anos) López Besteiro, Manuela(27 anos) Callejo Rey, Cristina
Socialistas de GaliciaHome(72 anos) Torres Rodríguez, Celestino(38 anos) Sánchez Presedo, Antolín Luis Mariano
Muller(45 anos) Álvarez Yáñez, María Antonia(41 anos) Porteiro García, María Xosé
Lexislatura 06Bloque Nacionalista GalegoHome(68 anos) Álvarez Domínguez, Bautista Goyel(33 anos) Lobeira Domínguez , Bieito
Muller(48 anos) García Negro, María Pilar(24 anos) Pontón Mondelo, Ana Belén
Popular de GaliciaHome(79 anos) Fraga Iribarne, Manuel(26 anos) Calvo Pouso, Diego
Muller(60 anos) López Besteiro, Manuela(23 anos) Caldelas Fernández, María Josefa
Socialistas de GaliciaHome(56 anos) Casares Mouriño, Francisco Xabier(24 anos) Lage Tuñas, José Manuel
Muller(56 anos) Villarino Santiago, María Dolores(26 anos) Seara Sobrado, Laura
Lexislatura 07Bloque Nacionalista GalegoHome(61 anos) González Mariñas, Pablo(36 anos) Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Muller(53 anos) Vega Buxán, María Xosé(28 anos) Pontón Mondelo, Ana Belén
Popular de GaliciaHome(83 anos) Fraga Iribarne, Manuel(30 anos) Calvo Pouso, Diego
Muller(64 anos) López Besteiro, Manuela(32 anos) Rodríguez Arias, Marta
Socialistas de GaliciaHome(60 anos) Cerviño González, Francisco Julio(28 anos) Lage Tuñas, José Manuel
Muller(60 anos) Villarino Santiago, María Dolores(30 anos) Seara Sobrado, Laura
Lexislatura 08Bloque Nacionalista GalegoHome(58 anos) Suárez Canal, Alfredo(41 anos) Lobeira Domínguez , Bieito
Muller(43 anos) Adán Villamarín, Carmen(32 anos) Pontón Mondelo, Ana Belén
Popular de GaliciaHome(60 anos) Arias Veira, Pedro Manuel(28 anos) Escribano Rodríguez, Javier
Muller(54 anos) Díaz Lugilde, María Yolanda(28 anos) Seoane Romero, María
Socialistas de GaliciaHome(64 anos) Cerviño González, Francisco Julio(32 anos) Lage Tuñas, José Manuel
Muller(55 anos) Soneira Tajes, María Soledad(32 anos) Fraga Santos, Silvia Belén

ESTE RESULTADO NON LEVA ASOCIADO NINGÚN GRÁFICO

Valid HTML 5 EXPERIMENTAL