Estadísticas según idade
LexislaturaGrupo ParlamentarioMedia de Idade
Lexislatura 02Alianza Popular de Galicia68.00
Coalición Galega46.28
Coalición Popular45.65
Independentes55.00
Mixto47.33
Mixto BNG49.00
Mixto CG42.00
Mixto PSG-EG47.67
Popular de Galicia49.00
Socialistas de Galicia41.12
Lexislatura 04Bloque Nacionalista Galego43.40
Popular de Galicia45.15
Socialistas de Galicia45.48
Lexislatura 06Bloque Nacionalista Galego50.11
Popular de Galicia45.56
Socialistas de Galicia45.89
Lexislatura 07Bloque Nacionalista Galego43.20
Popular de Galicia48.03
Socialistas de Galicia46.96
Lexislatura 08Bloque Nacionalista Galego46.00
Popular de Galicia43.75
Socialistas de Galicia48.38

Valid HTML 5 EXPERIMENTAL